top of page

Școala de vară LOGOS își propune să extindă dialogul interdisciplinar dintre teologie și filosofie, deja inițiat de instituțiile organizatoare, la nivelul studenților (îndeosebi masteranzi și doctoranzi) și al cercetătorilor în formare, cu scopul de a forma o rețea de tineri competenți în ambele tipuri de gândire și de discurs, apți să traducă texte importante și să promoveze cercetarea riguroasă în interiorul instituțiilor în care sunt sau vor fi activi după încheierea studiilor. Constituirea unui grup de elită deschis către dialogul interdisciplinar reprezintă o necesitate a zilelor noastre, în contextul specializării tot mai înguste, pe de o parte, și a expansiunii diletantismului, promovat tot mai mult în mass-media, pe de altă parte. În acest sens, ne propunem să promovăm dezbaterea argumentată, reflecția critică, rigoarea conceptuală, abordarea comprehensivă a tradițiilor și a tipurilor istorice de raționalitate, toate însoțite de un spirit inter- și transdisciplinar.

Ne propunem să realizăm o ediție în fiecare an, în luna septembrie, pe parcursul a aproximativ o săptămână, cuprinzând conferințe susținute de profesori interesați de ambele discipline (dimineața) și workshop-uri conduse de cercetători cu experiență, unul din domeniul teologiei și altul din cel al filosofiei (după-amiaza). Fiecare ediție va avea o temă generală. Conferințele vor detalia diverse aspecte ale acestei teme, în vreme ce workshop-urile vor consta în dezbateri pe grupuri de lucru dinainte stabilite, fiecare având o tematică subsumată temei generale. Studenții participanți vor audia conferințele în fiecare dimineață, luând parte la discuțiile pe care acestea le vor provoca. De asemenea, în fiecare după-amiază studenții vor participa activ la workshop-uri, pregătindu-se din timp prin lectura textelor propuse de conducătorii fiecărui grup de lucru, urmând ca fiecare să prezinte unul din aceste texte. La finalul unei săptămâni de lucru fiecare grup va realiza o sinteză a dezbaterilor, pe care o va prezenta în plen.

ORGANIZATORI

Conf. Dr. George BONDOR

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

Lect. Dr. Ioan DURA

Universitatea “Ovidius” din Constanța

Facultatea de Teologie

INSTITUȚII

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

Universitatea “Ovidius” din Constanța, Facultatea de Teologie

Cercul de Istoria și Filosofia Religiilor “Mircea Eliade”

Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică

logos1.png
logos2.png
logos3.png
  • Facebook Social Icon
bottom of page